Girls in Engineering, Maths and STEM

Το G.E.M.S. (Girls in Engineering Maths Stem) είναι ένα πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο Thessaloniki TechLab, στο πλαίσιο του προγράμματος American Spaces με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Γενικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη.

Οι συμμετέχοντες έμαθαν τεχνικές δεξιότητες ώστε να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα ρομπότ, ενώ παράλληλα εισήχθησαν στον κόσμο της μηχανικής μέσα από ομαδικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήσαν
έρευνα σε ένα πραγματικό πρόβλημα που σχετίζεται με το τομέα της ενέργειας.

Το πρόγραμμα έλαβε χώρα στο Thessaloniki TechLab, το οποίο στεγάζεται στους χώρους του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Eduact, κάθε Σάββατο 16:00 – 18:00.

 

Φάση Α

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, 20 μαθήτριες Λυκείου, χωρισμένες σε 2 ομάδες των 10 η κάθε μία, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μηχανικής και STEM και να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 15 συναντήσεων.

Εργαστήριο 1

Αρχικά, οι συμμετέχοντες έπαιξαν ένα εισαγωγικό παιχνίδι για να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και τους δύο εκπαιδευτές τους. Παρακολούθησαν ένα βίντεο για τις γυναίκες στην επιστήμη και συζήτησαν γύρω από αυτό.

Στη συνέχεια έμαθαν τι είναι η ρομποτική και συζήτησαν τις διαφορετικές εφαρμογές της, τις οποίες βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή.

Τέλος, κατασκεύασαν ένα ρομπότ το οποίο προγραμμάτισαν προκειμένου να εξοικειωθούν με τις εντολές προγραμματισμού.

 

Εργαστήριο 2

Ξεκίνησε συζητώντας για την ενέργεια, το οποίο είναι το θέμα που δούλεψαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

Το προσέγγισαν τόσο θεωρητικά, κάνοντας έρευνα και δημιουργώντας ένα project καινοτομίας, όσο και τεχνολογικά. Χωρίστηκαν σε 2 ομάδες 10 ατόμων και κάθε ομάδα δημιούργησε το δικό της σχέδιο εργασίας. Δηλαδή, πώς θα λειτουργούσε και για τα επόμενα εργαστήρια, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Εργαστήριο 3

Αρχικά, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν πάνω στα έργα τους, προσπαθώντας, μέσω της έρευνας, να συνδέσουν τους ανανεώσιμους πόρους με την λειτουργία των ρομπότ στη βιομηχανία και κατά πόσο μπορούν να λειτουργούν χρησιμοποιώντας αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια.

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας έμπνευση από τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, κατασκεύασαν εξαρτήματα για το ρομπότ τους και τα προγραμμάτισαν.

 

Εργαστήριο 4

Στόχος του σημερινού εργαστηρίου ήταν να γνωρίσουμε, να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε σχετικά με τον ηλεκτρισμό και την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα.

Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες και προσπάθησαν να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να αποθηκεύσουν το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων. Έκαναν έρευνα, παρακολούθησαν σχετικά βίντεο και χρησιμοποίησαν βιβλιογραφία και δεδομένα που ήταν διαθέσιμα μέσω της βιβλιοθήκης του Thessaloniki TechLab. Επίσης διαπίστωσαν πόσο εξαρτάται η ζωή μας από την ηλεκτρική ενέργεια και προσπάθησαν να σκεφτούν τρόπους για την αποθήκευσή της. Προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο να αποθηκεύσουν την ενέργεια που παράγεται από τους εργάτες που περπατούν σε ένα εργοστάσιο.

Όσον αφορά ρομποτική, ανέπτυξαν το ρομπότ τους έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη περισσότερες προκλήσεις με βάση αυτές τις δύο μορφές ενέργειας που ανέλυσαν.

 

Εργαστήριο 5

Το σημερινό εργαστήριο ξεκίνησε με ένα ομαδικό παιχνίδι για να δέσουν οι δύο υποομάδες ακόμη περισσότερο. Στη συνέχεια κάθε ομάδα επικεντρώθηκε στην έρευνά της.

Και οι δύο υποομάδες αποφάσισαν να επικεντρωθούν στην υδροηλεκτρική ενέργεια. Η πρώτη διεξήγαγε έρευνα για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το νερό της βροχής για να παράγει ενέργεια από αυτό για να χρησιμοποιηθεί για φωτισμό. Η δεύτερη υποομάδα διεξήγαγε έρευνα για τη δημιουργία ενός υδροηλεκτρικού σταθμού σε ένα λιμάνι, ώστε η ενέργεια που παράγεται από το νερό να διανέμεται σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στο τμήμα ρομποτικής του εργαστηρίου συζήτησαν πώς μπορεί να γίνει πιο αποδοτικό το ρομπότ τους με σκοπό να το αναπτύξουν στο επόμενο εργαστήριο.

 

Εργαστήριο 6

Το σημερινό εργαστήριο ξεκίνησε με μια ανακεφαλαίωση των όσων έμαθαν οι συμμετέχοντες.

Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν να κάνουν μια παρουσίαση που αποτύπωσε το έργο που είχαν καταλήξει και τη λύση του. Εργάστηκαν συνεργατικά και χρησιμοποίησαν λογισμικό παρουσίασης που επιτρέπει την ταυτόχρονη επεξεργασία. Ορισμένα μέλη συμμετείχαν στην εύρεση πληροφοριών και ορισμένα ασχολήθηκαν με το αισθητικό μέρος της παρουσίασης.

 

Εργαστήριο 7

Σε αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες σχεδίασαν τη στρατηγική των ρομπότ τους.

Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, όπου η μία ομάδα συνέχισε την παρουσίαση που είχε ξεκινήσει σε ένα προηγούμενο εργαστήριο και άρχισε να κατασκευάζει ένα μοντέλο που απεικόνιζε τη λύση τους σε ένα πρόβλημα στον τομέα της ενέργειας. Η άλλη ομάδα χρησιμοποίησε ένα πρόγραμμα σχεδιασμού για να καταγράψει τις ιδέες της για τα συστατικά του ρομπότ που θέλουν να κατασκευάσουν.

Εργαστήριο 8

Σε αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με τον προγραμματισμό του ρομπότ. Έκαναν δοκιμές για να δουν πώς λειτουργεί ο προγραμματισμός και πώς κινείται το ρομπότ τους. Πρόσθεσαν τα εξαρτήματα που σχεδίασαν στο προηγούμενο εργαστήριο και τα προγραμμάτισαν.

Στη συνέχεια έκαναν μια βιβλιογραφική έρευνα για να τεκμηριώσουν επιστημονικά τις ιδέες που σκέφτηκαν για το project καινοτομίας που ήδη εργάζονταν.

 

Εργαστήριο 9

Σε αυτό το εργαστήριο η μια ομάδα συνέχισε την παρουσίασή της και την μακέτα της, προσπάθησαν να φτιάξουν ένα όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό μοντέλο της λύσης τους χρησιμοποιώντας απλά υλικά όπως χαρτόνι, πλαστική ταινία κ.λπ.

Η άλλη ομάδα επέστρεψε στον προγραμματισμό του ρομπότ και τη δημιουργία εξαρτημάτων. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν εξαρτήματα που θα ταίριαζαν σε μια βιομηχανία και να δουν αν θα λειτουργούσαν στο ρομπότ τους.

 

Εργαστήριο 10

Σε αυτό το εργαστήριο οι ομάδες συνέχισαν να κατασκευάζουν την μακέτα των project καινοτομίας.  Αρχικά σχεδίασαν περαιτέρω πάνω στην μακέτα και στη συνέχεια προχώρησαν στην κατασκευή της χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά. Συναρμολόγησαν τα κομμάτια μαζί, τα κόλλησαν μεταξύ τους και τα χρωμάτισαν σε μια προσπάθεια να απεικονίσουν την ιδέα τους. Παράλληλα, συνέχισαν να γράφουν την παρουσίαση προσπαθώντας να τεκμηριώσουν την επιλογή της λύσης τους με βιβλιογραφία. Τέλος, οι ίδιοι δούλεψαν λίγο περισσότερο πάνω στον προγραμματισμό και τις στρατηγικές τους.

 

Εργαστήριο 11

Σε αυτό το εργαστήριο ορισμένα μέλη των ομάδων εργάστηκαν στον προγραμματισμό του ρομπότ τους. Πειραματίστηκαν με νέες εντολές και έκαναν δοκιμές για να δουν πώς ανταποκρίνεται το ρομπότ. Στη συνέχεια έκαναν δοκιμές για την κατασκευή νέων εξαρτημάτων για το ρομπότ τους. Ενσωμάτωσαν αισθητήρες στο ρομπότ και τους προγραμμάτισαν. Τα άλλα μέλη συνέχισαν να εργάζονται για την κατασκευή του μοντέλου και παρουσίασαν τη λύση τους σε ένα πρόβλημα στο τομέα της ενέργειας.

 

Εργαστήριο 12

Σε αυτό το εργαστήριο οι ομάδες επέστρεψαν στις βασικές αξίες, αξίες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματικότητά τους ως ομάδα. Ανέθεσαν ρόλους και κάθε μέλος εργάστηκε σε κάτι διαφορετικό. Κάποια μέλη εργάστηκαν για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή αποστολών, άλλα μέλη εργάστηκαν για τον εμπλουτισμό της παρουσίασης, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν πρώτα πάνω στην μακέτα και στη συνέχεια στην κατασκευή της αφίσας. Ο σκοπός της κατασκευής της αφίσας είναι να παρουσιάσει την ομάδα και την ιδέα της.

 

Εργαστήριο 13

Σε αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να ανακαλύψουν πώς πραγματοποιείται το ταξίδι της ενέργειας μέσα από δραστηριότητες ρομποτικής, εκτελώντας κάποιες δοκιμές. Στη συνέχεια, εργάστηκαν πάνω στις παρουσιάσεις των έργων τους και συνέχισαν να κατασκευάζουν το μοντέλο που το αναπαριστά.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες εργάζονται για την ολοκλήρωση των εργασιών τους, ώστε να είναι έτοιμοι για την τελική παρουσίαση.

 

Εργαστήριο 14

Σε αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών τους, εξέτασαν όλα τα εξαρτήματα που κατασκεύασαν για το ρομπότ τους. Θυμήθηκαν τη λειτουργία και τον προγραμματισμό τους και τη σύνδεση που αυτά έχουν με τη βιομηχανία. Στη συνέχεια δούλεψαν πάνω στις παρουσιάσεις και τις μακέτες τους προσπαθώντας να τις ολοκληρώσουν ώστε στο τελευταίο εργαστήριο να τα έχουν όλα έτοιμα για την τελική πρόβα της παρουσίασης.

 

Εργαστήριο 15

Στο τελευταίο εργαστήριο οι συμμετέχοντες αφιέρωσαν όλο το χρόνο τους στην προετοιμασία για την τελική εκδήλωση, όπου παρουσίασαν όλα όσα είχαν κάνει κατά τη διάρκεια των 15 εργαστηρίων. Ολοκλήρωσαν την παρουσίασή τους και την μακέτα τους, μέσω της οποίας απεικόνισαν τη λύση τους σε ένα σύγχρονο πρόβλημα στον τομέα της ενέργειας και είδαν ξανά τον προγραμματισμό και τα εξαρτήματα του ρομπότ τους.

Φάση Β

Στην δεύτερη φάση του προγράμματος, μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου συμμετέχουν σε ένα Masterclass μαθηματικών διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, όπου προσεγγίζουν τα μαθηματικά με ένα διασκεδαστικό τρόπο. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά 200 παιδιά.

Εισηγητής: ο μαθηματικός Θοδωρής Ανδριόπουλος.

elEL